Dům „U modrého kapra“ zvaný též „U ryby“, čp. 59, patří rozhodně k nejkrásnějším měšťanským domům benáteckého Husova náměstí. Postaven byl kolem roku 1720 primasem Františkem Antonínem Rebensteicherem ve slohu doznívající renesance s prvky nastupujícího baroka. Projektant není znám, stavbu prováděl Jan Langer s polírem Zikmundem Brechlerem z Turnova.

Přízemí tvoří krásně klenuté podloubí na jehož třech masivních pilířích spočívá bohatě zdobené průčelí. Střed prvního patra tvoří mělký risalit zakončený trojúhelníkovým štítem a atikou s třemi sochami vysoké umělecké hodnoty. Uprostřed Madona s děťátkem, napravo sv. Florián, nalevo sv. Jeroným. V risalitu jsou umístěny sluneční hodiny s postavou Chronose a dětí (puti) s hvězdářskými nástroji. Plocha pod třemi prostředními okny je vyplněna obdélníkovými rámy uprostřed s domovním znamením modrého kapra po stranách s výjevy honitby a vinobraní. Také krajní okna, vždy po dvou, jsou zdobeny nahoře výjevy z Iliady: Hektor s Achillem a únos Heleny a Odyssey: Odysseus vyhlížející Ithaku a Odysseus na hostině Penelopiných ženichů. Pod okny symbolické vyjádření čtyř ročních období. Jaro s jinochem a dívkou v krajině s plující lodí, léto s reliéfem žní, podzim s prací sadařů a vinařů a zima s postavami tří dřevorubců.

Přes bohatost výzdoby štítu prvního patra a jednoduchostí přízemí působí celá stavba velmi klidně a harmonický. Současně je dokladem smyslu tehdejších středních vrstev pro nové požadavky bytové kultury a to nejen pro praktické uspořádání vnitřních prostor, ale i pro vkusnou a reprezentační výzdobu vnějšku.