Život ve vybudovaném zámku by se neobešel bez nutného hospodářského zázemí. Proto už při výstavbě zámku byla poblíž hlavní budovy, severním směrem, postavena panská stodola a několik menších hospodářských staveb.  V jejich rozšíření pokračoval v letech 1647 až 1652 nový majitel panství Jan z Werthu. Konečnou podobu získal zámek za hraběte Arnošta Bohumíra ze Schützen a Leopoldsheimu:

  1. Budova ředitele panství, ve které byl jeho byt. Z levé strany budovy je možné vcházet do vinného sklepa umístěného mimo budovu. V pravém rohu budovy, s vchodem z Plachu, byla stáj pro koně. Dnes tato budova slouží Informačnímu středisku s pobočkou městské knihovny, rehabilitačnímu středisku a skladu písemností městského úřadu, bývalá stáj je skladištěm materiálu a nářadí. V roce 2010 prošla budova generální opravou.
  2. Strážnice je umístěna hned za hlavní zámeckou branou, její součástí bylo i vězení. Později budova sloužila jako byt tajemníka panství, v šedesátých letech dvacátého století jako kanceláře komunálního podniku, dnes je zde umístěna školní družina. Generální oprava stavby byla provedena v roce 2009.
  3. Kočárovna sloužila k uskladnění panských kočárů a koňských postrojů. Po zakoupení zámku městem byla předána novobenáteckému hasičskému sboru jako požární zbrojnice. Po generální opravě provedené v roce 2011 slouží jako dílna a sklad městskému úřadu.
  4. Obydlí zahradníka zámeckého parku, pravděpodobně bylo využíváno i jako panská prádelna. Prostranství před ním sloužilo k bělení vypraného prádla. Odtud název Plajch (bělidlo). Ve druhé polovině dvacátého století sloužilo jako byty pro tři rodiny. Špatný stav budovy si vyžádal generální opravu a přestavbu provedenou v letech 2012 – 2013. Dnes slouží Základní škole jako keramická dílna a zázemí pro akce pořádané školou na přistavěném jevišti.
  5. Lisovna vína byla umístěna nad velkým klenutým vinným sklepem s postranními výklenky pro uložení velkých sudů. Za druhé světové války sloužil prostor jako protiletecký kryt pro benáteckou školu. V šedesátých letech se zde s úspěchem pěstovaly žampiony. V současné době není sklepení využíváno. Provizorní stavení v němž se víno lisovalo se nezachovalo.
  6. Vinařský domek postavený na zámecké vinici také zvané Lengrovka sloužil potřebám panského vinaře. V době kdy panství vlastnila a obhospodařovala Länderbanka byl zbořen.
  7. Fíkovna přistavěná k jižní straně zámeckého křídla byla též za správcování Länderbankou zbořena.
  8. Kuchyňská zahrada v prostoru mezi bývalou strážnicí a Plajchem sloužila jako zeleninová zahrada pro potřeby panské kuchyně. Dnes je upravena na hřiště školní družiny.

Mezi Plajchem a děkanským kostelem na pozemcích patřících k panství byla zahrada se skleníkem. Ta se nezachovala. Když v roce 1920 město zakoupilo od hraběte Kinského zámek, darovalo pozemek tělocvičné jednotě Sokol na letní cvičiště. Nyní, po rekonstrukci v roce 2005 slouží škole jako sportovní hřiště.