Nové Benátky byly od roku 1865 sídlem okresní samosprávy. Pro potřeby tohoto významného úřadu neměly odpovídající budovu. Proto v roce 1922 byl při Okresní správní komisi vytvořen Komitét pro postavení vhodné a také reprezentativní budovy. Ve vyhlášené soutěži v roce 1925 první cenu a odměnu 10 tisíc korun, získal návrh č. 9 pod anonymní značkou Obdélník. Po otevření obálky se zjistilo, že autorem je dvaatřicetiletý architekt dr. ing. Jiří Kroha. Přes své mládí nešlo o umělce neznámého. V té době měl za sebou již řadu významných projektů v Mladé Boleslavi, Kosmonosech, ale i v Kralupech a v Kutné Hoře.

Nalézt vhodné místo pro postavení této reprezentační budovy odpovídající i jejímu významu bylo jednoduché. Muselo být na novobenáteckém Husovu náměstí, přirozeném centru tehdejšího života. Proto byly vykoupeny v západním rohu náměstí dva hostince, pana Hona a pana Lamprta a dům č. 43 proti škole. V dubnu předal ing. Kroha detailní elaborát k stavbě. K realizaci projektu byly z jedenácti nabídek vybrány dvě stavební firmy: Václav Gail a Alois Šťastný (Praha – Broce) a Josef Podařil (Staré Benátky). Pro výzdobu průčelí vytvořil akademický sochař Karel Dvořák dvě sochy: Matku s dítětem a Oráče. Podle modelu obě sochy vytesal starobenátecký kameník Václav Šafařík. Mimo kanceláří okresního úřadu našly své sídlo v nové budově i pošta, muzeum, obchody a byty.

29. listopadu se v nově otevřené budově koná první a zároveň poslední zasedání Okresní správní komise. Zavedením nové organizace politické správy Československé republiky byl novobenátecký okres k 1. prosinci 1928 zrušen a včleněn do Okresu Mladá Boleslav. Ještě nakrátko v letech 1937 – 1942 a 1946 – 1949 stal se sídlem Politické expozitury jako pobočky Okresního úřadu v Mladé Boleslavi.

Moderní architektura Krohova Okresního domu stále přitahuje pozornost Benátčanů i turistů. Stala se ozdobou našeho města i jeho významnou stavební památkou.

V roce 2014, jako výraz vděku a trvalé úcty, byla v budově otevřena pamětní síň Jiřího Krohy, tohoto vynikajícího a všestranného umělce (architekt, malíř, sochař, scénograf atd.).