Okresní úřad v Mladé Boleslavi – referát životního prostředí – navrhl v roce 1996 v katastru Nové Benátky k ochraně tyto stromy: Jinan dvoulaločný rostoucí na pozemku 5 a Mahalebku obecnou rostoucí na pozemku 6/1. V roce 1997 byly vyhlášeny jako památné stromy.

Jinan dvoulaločný, Ginkgo biloba  v druhohorách hojně rozšířený po celé severní polokouli, od konce křídy vymírající, dnes domovem v severozápadní Číně kde je považován za posvátný strom. V Evropě se pěstuje od roku 1730 v parcích a botanických zahradách.

V našem městě roste v zámeckém areálu na Plajchu jako statný vzrostlý strom dobře zachovalý. Je označen tabulí Památný strom.  Obvod kmenu ve výšce 130 cm měří 382 cm. Stáří asi 250 let.

Mahalebka obecná, višeň turecká, Primus mahaleb, bohatě větvený strom, bíle kvetoucí, připomínající střemchu, z výhonků se vyráběly dýmkové troubele. Původem z Asie a Středomoří.

Vzrostlý strom najdete u vjezdu ze zámeckého parku na vinici. Je označen tabulí památného stromu. Obvod kmenu ve výšce 130 cm měří 359 cm. Stáří přes 200 let.