Roku 1714 nechal hrabě Arnošt Bohumír ze Schützen, tehdejší majitel benáteckého panství, postavit poblíž hlavní zámecké brány monumentální barokní sousoší kojící Panny Marie. Zajímavé je nejen jemnou modelací hlavní postavy vyjadřující něžný mateřský cit a nesmírnou radost z narození Ježíška, ale i architektonickým řešením podstavy trojúhelníkově formované, uprostřed prolomené hvězdicovými otvory. Na římse podstavce spočívají postavičky  andílků sdílejících pocit štěstí Bohorodičky. Na pomníku je latinský nápis: VIrgo Del Mater notata hIC respICe Vota – Per te steLLa MarI, stIrps haeC a peste Vrente praeserVata stetIt debIta grata referát…..Comitum de Schützen. Anno Domini 1714.  Celé sousoší silně připomíná školu Braunovu.

Sousoší bylo několikrát restaurováno (1927, 1937, v šedesátých a v osmdesátých letech), naposledy v roce 2008, kdy bylo z podstavce sneseno a umístěno do nově zřízeného lapidária v zámeckém sklepení. Originál sousoší byl na opraveném podstavci nahrazen kopií.