Na jihozápadní straně novobenáteckého náměstí, v místech kde stával městský pranýř, nechal hrabě Arnošt Bohumír ze Schützenu a Leopoldheimu, majitel benáteckého panství, vztyčit pomník uctívaného Jana Nepomuckého. Na podstavci čtvercovém půdorysu s pískovcovou balustrádou je umístěn hranolový sokl datovaný rokem 1693. Světcova socha na něm umístěná je mladší a také její hlava není původní. Zajímavé je i kolorování sochy v minulosti několikrát prováděné. Původní barva byla bílá, na to byl pestře omalován s šedým kožíškem, bílou rochetou, černým spodním šatem, obličej i ruce tělové barvy. Potom přišla doba kdy byl kanárkově žlutý, zásluhou bohatého mecenáše byl i celý zlatý, následovaly tři nátěry šedou barvou. Socha je ze slánského pískovce, v soklu jsou provrtány čtyři otvory, tvořící malou kapličku, která sloužila za relikviář a v době pobožností v ní byla umístěna monstrance. Pod kapličkou jsou znázorněny alianční znaky hraběte ze Schützenu a jeho manželky Zuzany hraběnky z Kufštejna. Socha byla několikrát opravována, naposledy prošla nákladnou generální opravou v roce 2001, kdy byla celá rozebrána, vadné části vyměněny a opět složena do původní podoby.

Kult sv. Jana Nepomuckého došel velkého rozšíření v Čechách hlavně v době protireformace. Svědčí o tom skutečnost, že v Nových a Starých Benátkách byly čtyři sochy tohoto světce. Mimo výše popsanou a největší na benáteckém náměstí byly ještě umístěny ve Starých Benátkách u zdi pivovaru a sladovny, na Křemeně u tůní a u vodárny při cestě do Dražic. Žádná ze tří soch se do dnešních dnů nezachovala.