Hned za hlavní branou, po levé straně, zasazená do zámecké zdi, stojí zámecká kamenná pískovcová kašna, barokně profilovaná, za ní stěna s pilastry a trojstranným štítkem. Nad tímto přístřeším je umístěna socha chlapce (Tritona) přes nějž se žene větrem hnaný oblak. Za ním je připevněna svislá železná tyč s korouhvičkou, převodem spojená s ručičkou, která na desce s růžicí světových stran ukazovala směr větru. Toto ústrojí, poškozené povětrnostními vlivy, bylo jako nefunkční odstraněno. Kašna sloužila jako zdroj pitné vody pro potřeby obyvatel zámku a z venkovní strany, dnešní ulice Tychona Brahe, sloužila i potřebě benáteckých občanů. Plněna byla vodou z Jizery čerpanou do staré vodárny, z druhé poloviny 16. století, u bývalé Boleslavské brány. Celá kašna byla v roce 2002 opravena.