Benátecký zámek je pravděpodobně vybudován v místě husity vypáleného kláštera sv. Augustina řádu cyriaků. Nelze přesně určit zda rozsáhlá sklepení byla součástí kláštera, nebo zda byla vybudována při stavbě zámku. V letech 2009 – 2011,  péčí městského úřadu, bylo dvoupodlažní sklepení o šesti  klenutých místnostech vyčištěno a upraveno pro širší využití.

Část sklepení byla v roce 2009 upravena na lapidárium, kam byly postupně svezeny a pečlivě instalovány sochy jak ze zámeckého parku tak i z ostatních částí města, kterým hrozilo povětrnostními vlivy zničení.

Další část sklepení, vhodně upravená, slouží k pořádání nejrůznějších akcí kulturního a společenského zaměření.

Do sklepení se vchází z nádvoří zámku širokým schodištěm. Do jednotlivých místností byl k osvětlení zaveden elektrický proud.